ממוקד

הבית של הקבלנים

אמי - ביגוד וציוד מגן

אמי - ביגוד וציוד מגן

אמי - ביגוד וציוד מגן

חנות המפעל

חנות המפעל - מפרץ:

שד ההסתדרות 174
(בכביש השירות לכיוון עכו)
טל: 04-8494144
פקס: 04-8424219
א-ה 16:30-8:00 , ו - 8:30-13:00