ממוקד

הבית של הקבלנים

עמוד הקורסים

קורסי קבלן רשום

ירון מכשיר קבלנים מכל רחבי הארץ זה 5 שנים.

ברזומה המוכח, עשרות רבות של קבלנים בענפי המשנה השונים שקיבלו בעזרתו את הקבלן הרשום המיוחל. בין חברי אתר זה קבלנים רשומים רבים שעברו תחת ידיו.

* שימו לב - טופס זה מיועד לקבלנים שיש בידם זימון למבחנים מטעם משרד התמ"ת. לקבלת זימונים עליכם להתחיל את התהליך בהגשת בקשה להרשם כקבלן רשום.

* הקורסים השונים מתקיימים בצפון ובמרכז.

קורסי הכנה מלאים לפי ענף.

קורסי הכנה ספציפים למבחני קבלן רשום בענף 131 א שיפוצים.

  • הכנה למבחן - בטיחות וגהות בעבודות שיפוצים.
  • הכנה למבחן - קריאת תוכניות והכנת תרשימים.
  • הכנה למבחן - חומרי בניה ותקנים.
  • הכנה למבחן - תורת הבנייה ויציבות מבנים.
  • הכנה למבחן - חוזים ומסמכי התקשרות.
  • הכנה למבחן - חוקים ותקנות בנייה.
  • הכנה למבחן - חישוב כמויות.
  • הכנה למבחן - תחשיב והצעות למיכרז.
  • הכנה למבחן - מלאכות הבנייה.
  • הכנה למבחן - ארגון אתר עבודה.