ממוקד

הבית של הקבלנים

חזרה למילון

הידרציה
מילון ממוקד - פירוש
תהליך יצירת הבטון הינו תהליך כימי בו המים משמשים כחומר המזרז את ההתקשרות בין מרכיבי הבטון השונים, במהלך התקשות הבטון נפלטות כמויות גדולות של חום מהבטון, דבר שמחייב את הקבלן להרטיב את הבטון המתייבש, פליטת החום במהלך התקשות הבטון נקרא הידרציה.

פרסום תגובה חדשה

עצות לעריכה