ממוקד

הבית של הקבלנים

חזרה למילון

מחבר 20 לברז כדורי
מילון ממוקד - פירוש

מחבר 20 לברז כדורי - אביזר אינסטלציה המשמש לחיבור צינור לברז כדורי. נקרא גם חיבור 20 לברז כדורי 3/4 זכר ( ברז כדורי מגיע כחיבור הברגת נקבה)

חיבור 20 לברז כדורי

פרסום תגובה חדשה

עצות לעריכה

שאלת אבטחה
בכדי למנוע מרובוטים להגיש את הטופס, אנא ענו על השאלה:
14 + 4 =
נא לרשום את התשובה לבעיה. למשל יש לרשום 14 אם השאלה היא 7+7.