ממוקד

הבית של הקבלנים

חזרה למילון

עגורנאי - מפעיל עגורן
מילון ממוקד - פירוש

עגורנאי -  עובד או אדם המפעיל או מתחזק עגורן נקרא עגורנאי.

רק מפעיל עגורן מוסמך רשאי: להזיז, לשנות את מיקום העגורן או חלקיו או לכוונו.בנוסף - רק עגורנאי מוסמך רשאי לנקות, לתחזק , לטפל או לסייע בהתקנת עגורן.

מפעיל עגורן מוסמך הוא בעל תעודת הסמכה תקפה שמציינת את סוג העגורן ודרגת העומס המותרת.הגישה למבחן מותנית בסיום קורס הכשרת עגורנאים (וקבלת תעודת סיום קורס).

פרסום תגובה חדשה

עצות לעריכה

שאלת אבטחה
בכדי למנוע מרובוטים להגיש את הטופס, אנא ענו על השאלה:
2 + 7 =
נא לרשום את התשובה לבעיה. למשל יש לרשום 14 אם השאלה היא 7+7.