ממוקד

הבית של הקבלנים

חזרה למילון

רקורד שעון
מילון ממוקד - פירוש

אביזר אינסטלציה המשמש לחיבור צנרת המים לשעון המים, אינו יכול להתחבר ישירות לצינור אלא דרך מחבר מתאים (במקרה הזה מחבר 20 לצנרת פקס).

רקורד שעון

פרסום תגובה חדשה

עצות לעריכה

שאלת אבטחה
בכדי למנוע מרובוטים להגיש את הטופס, אנא ענו על השאלה:
3 + 8 =
נא לרשום את התשובה לבעיה. למשל יש לרשום 14 אם השאלה היא 7+7.