ממוקד

הבית של הקבלנים

מכוני שאיבה

אחזקת מערכות ביוב וניקוז

פרטים אישים
שם ומשפחה: 
סער
סוגי עבודות
אחזקת מערכות ביוב וניקוז
שאיבות \ ביוביות
מערכות זורמות
שאיבת בורות שופכין
טיפול בתשטיפים אורגניים ומינראליים
ניהול פסולות כולל (חומ"ס)
ניקוי מיכלי דלקים

יגאל חביב - קבלן חשמל

פרטים אישים
שם ומשפחה: 
יגאל חביב
שם החברה: 
יגאל חביב חשמל ותשתיות בע"מ
סוגי עבודות
מערכות בקרה ואוטומציה
אחזקת מערכות של מכוני שאיבה
אחזקה ובקרה של מערכות חקלאיות - רפתות ולולים